Arena Älven

Arena Älven är ett Leader Lappland 2020 projekt där det yttersta syftet är att lyfta älven som en utvecklingspotential. Projektet startade som ett vinterprojekt för att skapa nya mötesplatser och möjligheterna för långfärdsskridskor, cykling och pulkåkning i en tätortsnära miljö.

Projektet startade inför vintersäsongen 2019/2020 och hösten 2021 kommer projektet få sällskap av ännu ett projekt där fokus kommer att ligga på sommarhalvåret med nya mötesplatser och nya evenemang.

Arena Älven har så långt bidragit till en positiv utveckling, tillgängligare friluftsliv och många goda ambassadörer för vår verksamhet. Hotell Lappland satsar 45 miljoner kronor på ett nytt SPA och renoveringar. De ser även över sina utemiljöer samt utvecklar Ansia Resort konceptet Ansia Strand vilket är ett direkt resultat av projektet. Vintern 2021 kommer också belysning över älven på plats som ett resultat i projektet.

  • Arena Älven på facebook

Värför ska du med i Projekt Namn?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Jodå, det är ju sant!

Satsningen finansieras av

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Arena Älven är ett tvärsektoriellt samverkansprojekt med många kopplingar mellan föreningsliv, näring och offentlig verksamhet.

Vi jobbar aktivt med dialog och samordningsmöten samt aktiv kommunikation i digitala kanaler för att hålla en transparent process för alla att följa. På så vis skapas få missförstånd och bra inblick i projektet. För att kunna verka i offentliga miljöer behöver delaktigheten vara stor och kommunikationen tydlig vilket vi anser vara nyckeln till framgång i detta projekt.

Engagemang föder engagemang och i detta projekt jobbar vi strategiskt med aktiviteter som syns och hörs. Vi involverar och engagerar såväl den kommunala tjänstemannasidan som näringen för att skapa utveckling utanför projektets ramar. Föreningar bjuds in för att använda arenan till evenemang eller utställningar och så skapar vi synergieffekter.

Marino Carlsson
Marino CarlssonProjektledare Arena Älven
Om du vill veta mer eller dela i projektet kontakta mig!
Facebooksida