CATCH AND RELEASE VINDELÄLVEN

Projektperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projekt Catch & Release Vindelälven vill jobba för att fler småskaliga verksamheter utvecklar sitt utbud inom fisketurism i projektområdet.

Bakgrunden är att det i dagsläget finns få entreprenörer inom fiske längs Vindelälven. Det är också en brist på logi för fiskegäster, vilket i dagsläget är en flaskhals för utveckling. Det finns en stor potential i den utländska marknaden när det gäller sportfiske från till exempel Nederländerna, men vi ser också behovet av kunskap kring hur företag arbetar med den utländska marknaden för att skapa lönsamhet.

  • Fler verksamheter inom fisketurism

  • Kartläggning

  • Coachning

6 företag är med i Catch & Release Vindelälven, vi tar inte in nya ansökningar.

Varje företag får 40 timmar coachning av professionell konsult.

Hållbart fiske är i centrum av projektet.

Få nytt kunskap om hållbarhet och internationell marknadsföring.

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Syftet med projektet är att fler småskaliga verksamheter inom projektområdet startar/kompletterar sin verksamhet med att erbjuda kommersiella fiskeupplevelser genom att de erbjuds coachning och mentorskap.

Företagen i projektet får råd, stöd och en mentor. Stödet kan till exempel bestå av följande:
1. Hemsidor, tips & trix, språkanpassning, sökmotorsoptimering
2. Kundkunskap – vem är gästen, vilka förväntningar har de? Internationella gäster, vad ska man göra och vad ska man inte göra! Värdskap.
3. Prissättning, försäljning, svara snabbt, avtal, fakturering.
4. Hållbarhetsfrågor, catch & release, tillgång till frysar med mera.

Vi kommer även att arrangera en workshop kring hur samarbete med utländska researrangörer som specialiserar sig på fiske kan se ut.

Satsningen finansieras av

Floriane Colonnier
Floriane ColonnierProjektledare Catch & Release Vindelälven
Om du vill veta mer om projektet kontakta mig!