PÅGÅENDE PROJEKT

FÖRSTUDIE NEXT STEP

Next Step förstudie för internationell växtkraft ska arbeta med att förstå framtidens besöksnäring inriktat på export. Projektet avser att kartlägga vilka förväntningar och förändringar som Coronapandemin har gett upphov till. Frågeställningar som ska besvaras är bland annat hur utbud bör anpassas och hur framtida satsningar på exportmarknaden ska se ut.

LÄS MER

ARENA ÄLVEN

Projekt Arena Älven arbetar för att utveckla en aktivitetsarena, motions- och rekreationsplats samt mötesplats för social samvaro, oavsett intresse och härkomst vid älven i centrala Lycksele. Projektet ska bidra till ett hållbart näringsliv med aktiviteter kopplade till naturnära upplevelser.

LÄS MER

Arena älven- Sommar

Med detta projekt vill vi lyfta ett område som en ny mötesplats sommartid för såväl besökare som lokalbefolkningen. Här ska rörelse, rekreation och tillgänglighet vara i fokus. Platsen skall efter projektet vara en naturlig mötesplats där träning, möten och återhämtning sker utan beroende av arrangör men också vara en attraktiv plats för utveckling av nya produkter. Helt enkelt skapa en attraktiv plats för många. Detta skall göras genom att etablera bra samarbeten, naturhinder som främjar rörelserikedom, lekplats, tillgänglighetsanpassade ytor i absolut närhet till vatten, belysning och markarbeten för att underlätta rörelse. Evenemang skall hjälpa till att lyfta platsen.

LÄS MER

CATCH AND RELEASE – VINDELÄLVEN

Projekt Catch & Release Vindelälven vill jobba för att fler småskaliga verksamheter utvecklar sitt utbud inom fisketurism i projektområdet.

LÄS MER

DIGITALA STEGET

Digitala steget riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.

LÄS MER
Lufta Camping

EXPORTFOKUS

Projekt Exportfokus arbetar för att stärka företagens exportmognad och på sikt öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen.

LÄS MER

LYCKSELE VISITOR CENTER

Syftet med samarbetsprojektet är att skapa Lycksele Visitor Center som ska vara öppet och välkomna alla och ha en lokal profil. Lycksele Visitor Center ska arbeta med utveckling av handels- och besöksnäringen i samverkan med förenings- och näringslivet och kommunen samt fortsätta tillhandahålla besöksinformation – vi gör det tillsammans och långsiktigt. Lycksele Visitor Center ska bidra till det attraktiva Lycksele.

LÄS MER
Malå samhälle vinter

MALÅ VISITOR CENTER

Projekt Malå Visitor Center jobbar för att möjliggöra samarbeten och utveckling inom besöksnäringen i Malå kommun i samverkan med föreningsliv, näringen och kommunen. Projekt Malå Visitor Center ska bidra till ett attraktivt Malå.

LÄS MER

NORSJÖ VISITOR CENTER

Projekt Norsjö Visitor Center arbetar aktivt med att stärka och utveckla besöksnäringen i Norsjö kommun, både företag inom besöksnäringen och utbudet av upplevelser, aktiviteter och besöksmål. Norsjö Visitor Center ska vara Norsjös fönster utåt och besökarnas informationsportal.

LÄS MER

MERVÄRDE MALÅ

Mervärde Malå syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en hållbar finansiell modell för lokal utveckling. Genom att anslutna företag lägger påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med syftet att skapa en bygd som är trevlig att både leva och bo i.

LÄS MER

NORSJÖ FISKEDESTINATION

Norsjö Fiskedestination är projektet som syftar att främja samarbeten som tillgängliggör och synliggör fisket i Norsjö kommun. Vi jobbar ihop med lokala fiskeföreningar och FVOs för att uppnå målen; att skapa ett digitalt och fysiskt fiskecenter samt marknadsföra Norsjö som fiskedestination.

LÄS MER

SYNAS TILLSAMMANS

Det som utgör en destination är det som finns och kan erbjudas i den. Aktiviteter, människor, berättelser och sevärdheter, men även vardagen. Sådant som för någon är del av den vanliga måndagstristessen kan för någon annan vara en oförglömlig upplevelse. Vi vet att vår destination är fantastisk, men vi vill att fler ska få ta del av allt vi kan erbjuda. Vi vill bygga stolthet och kunskap lokalt samtidigt som vi vill visa upp för resten av Sverige vad de kan hitta när de besöker oss.

LÄS MER

RÅGMJÖLSVÄGEN

Projekt Rågmjölsvägen ska rusta upp den gamla igenvuxna vandringsleden mellan Norsjö och Malå under 2022. Efter att ha genomfört en riskanalys ska röjning påbörjas, broar och spänger ska byggas och ett antal rastplatser och informationsskyltar ska iordningställas. Leden ska märkas upp enligt det nya ramverket för svenska vandringsleder.

LÄS MER

VÄLKOMMEN TILL BYGDEN

Syftet med projektet Välkommen till bygden är att öka attraktiviteten och möjligheten till att få fler boende i närområdena att konsumera lokalt samt att fler besökare vill komma och stanna längre i de orter och byar som omfattas i projektet.Projektet utgår från samarbetet med sju lanthandlar, eller nav, i kommunerna Norsjö, Malå och Lycksele.

LÄS MER

LOKALA ERFARENHETER, LOKALA MÖJLIGHETER

KARIN FÄLLMAN STENLUND

VERKSAMHETSLEDARE

Karin har, tillsammans med medarbetare och styrelse, arbetat för länets besöksnäring sedan 2003 och Guldriket. Sedan dess har hon lett skutan Gold of Lapland med en klok och varm hand. Jobbar mest från Norsjökontoret.

CECILIA WALLINDER

DESTINATIONSUTVECKLARE

Cecilia är utbildad reseproducent och har arbetat inom besöksnäringen sedan 2011. Till Gold of Lapland återvände hon 2017 och är en stark förespråkare för biosfärområden och har alltid nära till ett gott skratt. Jobbar mest från Norsjökontoret.

Marino Carlsson

MARINO CARLSSON

DESTINATIONSUTVECKLARE

Marino är energirik och har många bollar i luften. Konceptutveckling är en av paradgrenarna där han utvecklat nya Motorsporter och var bland annat med och startade upp Motorveckan. Arena Älven och platsutveckling ligger varmt om hjärtat. Utgår från Visitor Center i Lycksele.

FELICIA MORÉN

DESTINATIONSUTVECKLARE

Idérik och utvecklingsdriven turismvetare med många bollar i luften. Jobbar mest från Norsjökontoret.

HANS-OLOF DALHBLOM

DESTINATIONSUTVECKLARE

Glad och spontan person som gärna gör nya bekantskaper, hos Gold of Lapland jobbar ja som destinationsutvecklare och trivs bra med ett omväxlande och utmanande arbete. Jobbar mest från Lyckselekontoret.

FLORIANE COLONNIER

PROJEKTLEDARE

Floriane föddes i Frankrike och ville alltid bo i Skandinavian. Nu har hon sitt eget turridningsföretag i Västerbotten. Hos Gold of Lapland är hon projektledare på olika LEADER projekt.

ANNA ISRAELSSON

DESTINATIONSUTVECKLARE

Anna är utbildad journalist och har över 15 års erfarenhet inom mediebranschen. 2020 återvände hon med familjen till inlandet och den självklara platsen att bo och leva på, Malå.

VICTOR WORONOWICZ

PROJEKTLEDARE OCH DIGITAL STRATEG

Föddes i USA till polska föräldrar och har bott i Frankrike, Schweiz och Skottland men nu har han bosatt sig här i norra Sverige. Jobbar mycket med det digitalt och designlösningar till verksamheter! Jobbar mest från Umeå

CAMILLA LINDQVIST

INFORMATÖR

Camilla är utbildad förskollärare och kommunikatör. Gillar kreativa lösningar och möta nya människor. Foto och text är hennes grej! Utgår från Lyckselekontoret.

“Gold of Lapland är en ledande verksamhet i Västerbotten som alltid försöker hitta ny möjligheter och utvecklingsprojekt inom regionen.”

DONALD ERIKSSON • ORDFÖRANDE

SENASTE NYHETSBREV