AVSLUTADE PROJEKT

Malå Visitor Center 2019-2022

Malå Visitor Center- en satsning där den lokala besöksnäringen lyfts och stärks. Med finansiering från Leader Skellefteå Älvdal kommer vi att jobba för att möjliggöra samarbeten och utveckling inom besöksnäringen i Malå kommun i samverkan med föreningsliv, näringen och kommunen. Projekt Malå Visitor Center ska bidra till ett attraktivt Malå, för företag, föreningar, ortsbor och besökare!

Arena Älven Sommar

Med detta projekt vill vi lyfta ett område som en ny mötesplats sommartid för såväl besökare som lokalbefolkningen. Här ska rörelse, rekreation och tillgänglighet vara i fokus. Platsen skall efter projektet vara en naturlig mötesplats där träning, möten och återhämtning sker utan beroende av arrangör men också vara en attraktiv plats för utveckling av nya produkter. Detta skall göras genom att etablera bra samarbeten, naturhinder som främjar rörelserikedom, lekplats, tillgänglighetsanpassade ytor i absolut närhet till vatten, belysning och markarbeten för att underlätta rörelse.

Fiskedestination Norsjö

Norsjö Fiskedestination är en 1 årig satsning på fisket i Norsjö Kommun. Projektet avser att förenkla och tillgängliggöra fisket för såväl ortsbor som besökare genom att kartlägga fiskeföreningar och fiskevårdsområden, synliggöra fisket i tryck och digitalt samt skapa ett fiskecenter dit människor kan vända sig med frågor och funderingar

FÖRSTUDIE NEXT STEP

Next Step förstudie för internationell växtkraft ska arbeta med att förstå framtidens besöksnäring inriktat på export. Projektet avser att kartlägga vilka förväntningar och förändringar som Coronapandemin har gett upphov till. Frågeställningar som ska besvaras är bland annat hur utbud bör anpassas och hur framtida satsningar på exportmarknaden ska se ut.

Lufta Camping

EXPORTFOKUS

Projekt Exportfokus arbetar för att stärka företagens exportmognad och på sikt öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen.

RÅGMJÖLSVÄGEN

Projekt Rågmjölsvägen ska rusta upp den gamla igenvuxna vandringsleden mellan Norsjö och Malå under 2022. Efter att ha genomfört en riskanalys ska röjning påbörjas, broar och spänger ska byggas och ett antal rastplatser och informationsskyltar ska iordningställas. Leden ska märkas upp enligt det nya ramverket för svenska vandringsleder.

CATCH AND RELEASE – VINDELÄLVEN

Projekt Catch & Release Vindelälven vill jobba för att fler småskaliga verksamheter utvecklar sitt utbud inom fisketurism i projektområdet.

DIGITALA STEGET

Digitala steget riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.

MERVÄRDE MALÅ

Mervärde Malå syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en hållbar finansiell modell för lokal utveckling. Genom att anslutna företag lägger påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med syftet att skapa en bygd som är trevlig att både leva och bo i.

SYNAS TILLSAMMANS

Det som utgör en destination är det som finns och kan erbjudas i den. Aktiviteter, människor, berättelser och sevärdheter, men även vardagen. Sådant som för någon är del av den vanliga måndagstristessen kan för någon annan vara en oförglömlig upplevelse. Vi vet att vår destination är fantastisk, men vi vill att fler ska få ta del av allt vi kan erbjuda. Vi vill bygga stolthet och kunskap lokalt samtidigt som vi vill visa upp för resten av Sverige vad de kan hitta när de besöker oss.

VÄLKOMMEN TILL BYGDEN

Syftet med projektet Välkommen till bygden är att öka attraktiviteten och möjligheten till att få fler boende i närområdena att konsumera lokalt samt att fler besökare vill komma och stanna längre i de orter och byar som omfattas i projektet.Projektet utgår från samarbetet med sju lanthandlar, eller nav, i kommunerna Norsjö, Malå och Lycksele.

ARENA ÄLVEN

Projekt Arena Älven arbetar för att utveckla en aktivitetsarena, motions- och rekreationsplats samt mötesplats för social samvaro, oavsett intresse och härkomst vid älven i centrala Lycksele. Projektet ska bidra till ett hållbart näringsliv med aktiviteter kopplade till naturnära upplevelser.

PROJEKT BÄRKRAFT

Projekt Bärkraft/Bærekraft var ett gränsöverskridande samarbete mellan Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby och Visit Helgeland i Norge. Projektet bidrog till en mer hållbar besöksnäring och finansierades av Interreg Botnia Atlantica, Region Västerbotten och de deltagande kommunerna.

REGIONALA RÄTTER

Syftet med projektet är att skapa säljbara upplevelsepaket på Gammplatsen strax utanför Lycksele där regionala rätter ska vara den centrala delen. Gäster från när och fjärran ska erbjudas besöka Gammplatsen och där bli serverade menyer som har regional anknytning till området. Projektet kommer även att se över vad som krävs formellt för att genom små anpassningar, förbereda någon av fastigheterna och faciliteterna på Gammplatsen för att kunna ha övernattande gäster. Detta för att förstärka upplevelsen för gästen, att de på sätt och vis får vara en del av historian, om så bara för en natt.

INTILL

INTILL – Innovativ turism i Lappland
Tre destinationsorganisationer Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.
Visit Hemavan Tärnaby är projektägare och Gold of Lapland ekonomisk förening är en av samverkansparterna i projektet. Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har den 24/6 beslutat att beviljat motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL.

Total budgeten för hela projektet blev 45,6 milj. kronor.

Lära Tillsammans

Projekt Lära tillsammans kom till under pandemins start. I detta projekt tog vi sikte på att skapa en god lokalkännedom bland småskaliga lokala producenter, besöksmål och till viss del även lokalbefolkning. Vi genomförde en studieresa i bygden, anordnade workshop och skapade en lokalguide med kontaktuppgifter, artiklar och “fun facts” om Norsjö kommun. Guiden har delats ut bland deltagande aktörer, handeln, kommunreception och besökare.

Mervärde Norsjö

Mervärde Norsjö syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en finansiell modell för lokal utveckling. Genom att anslutna företag lägger påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med syftet att skapa en bygd som är trevligare att både vistas och verka i.

LOKALA ERFARENHETER, LOKALA MÖJLIGHETER

KARIN FÄLLMAN STENLUND

VERKSAMHETSLEDARE

Karin har, tillsammans med medarbetare och styrelse, arbetat för länets besöksnäring sedan 2003 och Guldriket. Sedan dess har hon lett skutan Gold of Lapland med en klok och varm hand. Jobbar mest från Norsjökontoret.

CECILIA WALLINDER

DESTINATIONSUTVECKLARE

Cecilia är utbildad reseproducent och har arbetat inom besöksnäringen sedan 2011. Till Gold of Lapland återvände hon 2017 och är en stark förespråkare för biosfärområden och har alltid nära till ett gott skratt. Jobbar mest från Norsjökontoret.

MARINO CARLSSON

DESTINATIONSUTVECKLARE

Marino har arbetat på Gold of Lapland sedan 2016. Konceptutveckling är en av paradgrenarna där Motorveckan, Höjdpunkten och Arena Älven, för att nämna några, ligger honom varmt om hjärtat. Utgår från Visitor Center i Lycksele. Årets Västerbottning 2023! 

FELICIA MORÉN

DESTINATIONSUTVECKLARE

Med en kandidatexamen i turismvetenskap och många års erfarenhet från föreningslivet fick vi oss en idérik och utvecklingsdriven kollega, allt som oftast med flera bollar i luften. Felicia jobbar främst från Norsjökontoret.

ANNA ISRAELSSON

DESTINATIONSUTVECKLARE

Anna är utbildad journalist och har över 15 års erfarenhet inom mediebranschen. 2020 återvände hon med familjen till inlandet och den självklara platsen att bo och leva på, Malå! Anna jobbar mest från sitt kontor på Tjamstan Hotell

FLORIANE COLONNIER

PROJEKTLEDARE REGGAE

Född och uppvuxen i Frankrike, och motvilligt meddragen på solsemestrar när allt hon önskade var att få åka till kylan! Efter hon spenderat tid i såväl finska Lappland som på Island, bosatte hon sig tillslut i Svansele, Norsjö kommun. Floriane är vår absoluta stjärna när det kommer till hållbarhetsarbete, en fråga hon verkligen brinner för.

ANNELIE PERSSON

ÖVERGRIPANDE PROJEKTLEDARE VÄSTERBOTTEN SWEDEN

“Gold of Lapland är en ledande verksamhet i Västerbotten som alltid försöker hitta ny möjligheter och utvecklingsprojekt inom regionen.”

DONALD ERIKSSON • ORDFÖRANDE

SENASTE NYHETSBREV