Tillsammans utvecklar vi Västerbottens inland!

Tillsammans utvecklar vi Västerbottens inland!

Har du idéer för att utveckla besöksnäringen eller vill du bli medlem och fortsätta utveckla ditt företag tillsammans med oss?

We are Gold of Lapland.

Väx och bli starkare tillsammans med andra medlemmar

Hitta samarbeten och partnerskap med andra medlemmar i Gold of Lapland.

Pågående projekt

Pågående projekt

Gold of Lapland har lång erfarenhet av att arbeta med projekt och utvecklingsmedel. I dagsläget driver vi ett flertal projekt som stärker besöksnäringen i vår geografi.

VÄSTERBOTTEN SWEDEN

Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen.

SMAKA PÅ VINDELÄLVEN

Måltider & måltidsupplevelserna blir viktigare och viktigare för helhetsupplevelsen och i flera fall reser människor till en plats där måltiderna är den huvudsakliga reseanledningen.

Vi brinner för lokal utveckling!

Tillsammans skapar vi en hållbar och sevärd destination!

Vi är här för din verksamhet, lokalbefolkningen och Västerbottens inland! Vi ser oss själva som möjliggörare och lyssnar gärna på dina idéer!

Gold of Laplands verksamhetsledare, Karin Fällman Stenlund

Vem vi är och hur vi jobbar

Vi är starkare tillsammans! Destinationsorganisationen Gold of Lapland tar på sig kaptensmössan, ställer sig vid rodret och styr skutan mot måldestinationen.