MERVÄRDE NORSJÖ

Projektperiod: 2017-12-28 till 2021-12-31

Mervärde Norsjö syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en finansiell modell för lokal utveckling. Genom att anslutna företag lägger påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med syftet att skapa en bygd som är trevligare att både vistas och verka i.

  • Ger ökat engagemang inom besöksnäring och serviceindustri.

  • Ökar bygdens attraktivitet.

  • Möjliggör och skapar gemenskap.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • ICA supermarket
  • Naturlig Deo
  • K-bygg Fresks
  • Klippgrändens B&B

Satsningen finansieras av

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Vi tror att ni, precis som vi, värnar om Norsjö kommuns utveckling och framtid. Att hålla Norsjö kommun levande och
tilltalande för besökare, företag och invånare är högst aktuellt då konkurrensen om dessa ständigt ökar. Mervärde Norsjö är en finansiell modell som tillåter företag och konsumenter att vara delaktiga i kommunens
utveckling. Det görs genom att:
– Knyta an näringslivet till finansieringsmodellen Mervärde Malå som innebär en positiv utveckling för kommunens medborgare och föreningslivet.

– Samverka med kommun och föreningsliv för fortsatt utveckling av finansieringsmodellen.

– Skapa att attraktivt Malå genom att öka känslan för sin egen bygd och en kraftigare lokal utveckling.

Hans-Olof Dahlbom
Hans-Olof Dahlbom Mervärde Norsjö
Hans-Olof Dahlbom
Mervärde Norsjö
Gold of Lapland
hans-olof.dahlbom@goldoflapland.com
Tfn 070-2463606

Projektet möjliggörs tack vare utvecklingsmedel från Leader Skellefteå Älvdal och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!