DIGITALA STEGET

De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och affärer. Det saknas hos många en genomtänkt plan. Märkbart är att många turistföretagare ej är synliga på vitala digitala plattformar idag. Den globale resenären kan inte veta var företagen finns utan ett digitalt ansikte. Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten som vi sett under flera år, kraftsamlar vi nu resurser för att kunna erbjuda besöksnäringen i Västerbotten att påbörja det digitala steget.

 • Bättre närvaro på socialamedier

 • Kundrecensionhantering

 • Bokningsbarhet

 • SEO och SEM

 • Hemsida Utveckling

 • Omvärldsbevakning

 • Marknadsföring

 • Innehåll (Foto, Video & Copy)

Värför ska du med i Digitala Steget

Få rätt kunskap och verktyg för synliggöra din verksamheten på nätet. Skapa bättre marknadsföringsstrategier och planera dina reklam.

Få en ny hemsida via Digitala Steget som är anpassad att funka bra på mobil samt dator.

Vi hjälpe dig tillsammans med konsulter att skaffa en relevant bokningssystems som passar din verskamhet.

Bygg en starkare community med relevant innehåll, bra recensionhantering och tydlig budskap.

Satsningen finansieras av

Foto Dirk Schwarz

DIGITALA STEGETS PROJEKTMÅL

Arbetsmodell

Ta fram en handlingsplan för destinationen och för besöksnäringsföretagen. Företagsbesök och coachning fysiskt eller digitalt av projektpersonal och av externa konsulter. Erbjuda workshops om t ex att lära sig mer om bokningssajter, lära sig hur man kommunicerar trovärdigt och effektivt, bildhantering och regler kring detta, ta fram manualer och hjälpmedel, hur man når internationella gäster och hur man syns på utländska sidor. Fokus är att hjälpa besöksnäringsföretag och destinationer att ta kontrollen över sin digitala närvaro.

Mål och aktiviteter

Det övergripande målet är att företag inom projektgeografin är väl insatta i den digitala utvecklingen, har god kunskap om sin digitala närvaro och att det finns digitala coacher på destinationsnivå.

Projektmål

100 företag har en handlingsplan

100 företag har fått coachning och support (digital affärsutvecklingsprocess)

4 samarbetspartners och regional part har en handlingsplan

Fler bokningsbara produkter säljs via relevanta kanaler även internationellt

Lönsamheten för deltagande företag ökar genom ökad försäljning

Delmål

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har god kunskap om den digitala utvecklingen.

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har verktyg för att kunna hantera sin egen digitala utveckling.

Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten har tillgång till support och coachning inom det digitala området för att långsiktigt kunna vara digitalt mogna.

Aktiviteter

Ta fram en digital handlingsplan för destinationen och för företagen.

Företagsbesök och coachning digitalt av externa konsulter.

Verka för en långsiktig resurs inom digitalisering för besöksnäringen i Västerbotten.

Hålla workshops/utbilda företagare inom:

 • Att lära sig mer om bokningssajter
 • Att lära sig hur man kommunicerar på trovärdigt effektivt sätt
 • Att lära sig bildhantering och regler kring detta
 • Att få hjälp att ta fram manualer och hjälpmedel
 • Att få ökad kunskap om hur man når internationella gäster och hur man syns på utländska sidor
 • Att ta kontrollen över sin digitala närvaro

Exempel på tjänster som projektet kan erbjuda genom de digitala konsulterna är att bygga kunskap och kännedom om följande områden och verktyg:

· Analytics (webbanalys)

· Ekosystem för sociala medier (Tripadvisor och dess motsvarigheter på utvalda marknader, Facebook, Instagram och Snapchat)

· Influencer Marketing

· Digital Marketing som inkluderar SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) samt Programmatic

· Content Markting

· CRM (Customer Relationship Management)

· OTA:er (Online Travel Agencies)

Projektets målgrupp

Primär målgrupp är regionens små och medelstora turismföretag.

Projektet genomförs tillsammans med regionens destinationsorganisationer Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå, Vilhelmina kommun och Dorotea kommun.

Projektorganisation

En aktiv ägare – Region Västerbotten Turism. RV Turism är regional turismorganisation och har det totala strategiska utvecklingsansvaret i länet. Projektet är ett samverkansprojekt så de ingående parterna (destinationsorganisationerna) är engagerade i utvecklingsprocessen och hanterar sin egen medfinansiering. De har ansvaret för den lokala resursen som ska verka som digital coach i sin destinations område och Region Västerbotten Turism ansvarar för den samordnande resursen som fungerar som koordinator.

Victor Woronowicz
Victor WoronowiczProjektledare Digitala Steget
Om du vill veta mer eller delat i projektet kontakta mig!

Behöver ditt företag eller din förening hjälp mes sina digitala kanaler? Kontakta mig för att börja en spännande resa!