Arena älven- sommar

Projektperiod: 2022

Gold of Lapland driver sedan 2019 ett Leaderprojekt som heter Arena Älven som har fokus att skapa möten mellan människor i en lekfull och rörelserik miljö vintertid. Området är ett vältrafikerat område med god potential att bli en mötesplats även sommartid. För att göra en förflyttning från att vara en plats att passera till en plats att vara på har vi identifierat ett antal aktiviteter och målgrupper. Folkhälsa är en viktig inriktning i Lycksele där rörelserikedom och rekreation är huvudingredienser. Lycksele kommun har även avsatt en summa pengar för utveckling av utegym och vi ser en god idé att stärka den investeringen med ett antal åtgärder och investeringar i detta område. Idag har området en badplats, ett antal sittplatser samt gång- och cykelstråk. Områdets vattennära läge är idag svårt att nå för rullstolsburna och ingen plats där gemene stannar till i någon högre utsträckning. Med ett uppskattat resultat från vinterprojektet Arena Älven ser vi verkligen potentialen i detta projekt att bli nästa stora profilprojekt i Lycksele. Området huserar idag ett FVO, Hotell Lappland, Ansia Resort, Dollarstore, Mekonomen samt Lycksele Badpark.

  • Tillgänglighet

  • Mötesplats

  • Utflyktsmål

Projektperiod: 2022

Projektets syften, mål och finansiärer

Här ska rörelse, rekreation och tillgänglighet vara i fokus. Platsen skall efter projektet vara en naturlig mötesplats där träning, möten och återhämtning sker utan beroende av arrangör men också vara en attraktiv plats för utveckling av nya produkter. Helt enkelt skapa en attraktiv plats för många.

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Tillgänglig och rörelserik mötesplats: Med detta projekt vill vi lyfta ett område som en ny mötesplats sommartid för såväl besökare som lokalbefolkningen. Här ska rörelse, rekreation och tillgänglighet vara i fokus. Platsen skall efter projektet vara en naturlig mötesplats där träning, möten och återhämtning sker utan beroende av arrangör men också vara en attraktiv plats för utveckling av nya produkter. Helt enkelt skapa en attraktiv plats för många. Detta skall göras genom att etablera bra samarbeten, naturhinder som främjar rörelserikedom, lekplats, tillgänglighetsanpassade ytor i absolut närhet till vatten, belysning och markarbeten för att underlätta rörelse. Evenemang skall hjälpa till att lyfta platsen.

Marino Carlsson
Marino CarlssonProjektledare Arena älven- sommar
Om du vill veta mer om projektet kontakta mig!