Tillsammans är vi starka är ledord som Gold of Lapland ekonomisk förening använt sig av i många år. Att arbeta mot gemensamma mål och kroka arm med andra är viktiga framgångsfaktorer för att utvecklas inom besöksnäringen. Föreningen bjuder in dig att vara med på resan mot det familjära Lappland, som är ett självklart val för den globale resenären. Tillsammans för en hållbar destination!

Redan för 20 år sedan startade resan, då besöksnäringsföretag såg nyttan med att arbeta tillsammans för att ge gästerna en komplett upplevelse. Sedan dess har många föreningar, företag och destinationer valt att vara med. Genom högre kvalitetskrav och spetsigare marknadsföring ska Gold of Lapland tillsammans sikta mot nya höjder, med fler besökare och ökad lönsamhet för våra medlemmar.

Kuriosa: Historisk tillbakablick
Guldriket var en geografisk och tematisk destination vars området spände över norra länsdelen av Västerbotten och över fyra kommuner, Skellefteå, Norsjö, Malå och Lycksele. Visionen var att ”Guldriket ska vara ett föränderligt och förunderligt rike, fyllt av upplevelser med guldton och nalta mer!” Det hela började redan i slutet av 1980-talet, då växte tankar fram att ta vara på de kultur- och industrihistoriska värden som finns i gruvlandskapet i Västerbotten och som har utvecklats genom den mångåriga hanteringen av malm som innehåller bland annat guld. I juni 1993 invigdes och lanserades Guldriket – Västerbottens skattkammare och under senare delen av 2000 bildades ideella föreningen Guldriket, fram till 2003 hade sju fristående besöksmål etablerats. Arbetet löpte på och under 2005 hade den ideella föreningen vuxit och bestod av 19 medlemmar som hade bland annat aktiviteter, sevärdheter, upplevelser och boendeanläggningar.

Man såg potentialen i området och andra företag i tex Ostriket ville ansluta till samarbetet. Under slutet av 2005 startade medlemmarna en ekonomisk förening, Gold of Lapland, som nu är plattformen för samordning, daglig drift, destinationsutveckling och marknadsföring. Guldriket lever idag kvar inom Gold of Lapland som en tematisk del tillsammans med andra teman som exempelvis Ostriket.