LÄRA TILLSAMMANS

Det som utgör en destination är det som finns och kan erbjudas i den.
Aktiviteter, människor, berättelser och sevärdheter, men även vardagen.
Sådant som för någon är del av den vanliga måndagstristessen kan för
någon annan vara en oförglömlig upplevelse.
Vi vet att vår destination är fantastisk, men vi vill att fler ska få ta del av
allt vi kan erbjuda. Vi vill bygga stolthet och kunskap lokalt samtidigt som
vi vill visa upp för resten av Sverige vad de kan hitta när de besöker oss.

  • Lär dig om destination Norsjö

  • Lär dig om de andra aktörer i kommunen

  • Lär dig om hållbarhet

Projektets syften och mål

Vi bjuder in till workshop där vi tillsammans spånar på hur vår destination ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Studieresa inom kommunen där aktörerna får chans att besöka och lära känna varandra.

Tillsammans ska vi skapa ett material med information om Norsjöbygden och dess aktörer, sevärdheter och lokala produkter.

Satsningen finansieras av

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

– Guide. För att få företagen att hjälpa varandra tar vi fram en guide med information om Norsjöbygden och dess aktörer, sevärdheter och lokala produkter. Detta material ska finnas på våra besöksmål, på turistinformationen, kommunreceptionen och andra relevanta platser så att fler kan svara på frågor från besökare och ortsbor.

– Lokal studieresa. Det är lätt att bli hemmablind. Vi arrangerar därför en studieresa inom kommunen där aktörer får chans att besöka och lära känna varandra.

– Kunskapscentrum. Norsjö visitor center är vårt lokala utvecklingskontor. Det vill vi ska synas. Lokalen kommer att designas om för att spegla destinationen och fungera som ett inspirations- och kunskapscentrum.

 

– Workshops. Vi bjuder in till workshop där vi tillsammans spånar på hur vår destination ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Floriane Colonnier
Floriane ColonnierProjektledare Lära tillsammans
Om du vill veta mer eller delta i projektet kontakta mig!
Felicia Morén
Felicia MorénProjektmedarbetare Lära tillsammans
Om du vill veta mer eller delta i projektet kontakta mig!

Projektet möjliggörs tack vare utvecklingsmedel från Leader Skellefteå Älvdal och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!