Arena Älven

Arena Älven är ett Leader Lappland 2020 projekt där det yttersta syftet är att lyfta älven som en utvecklingspotential. Projektet startade som ett vinterprojekt för att skapa nya mötesplatser och möjligheterna för långfärdsskridskor, cykling och pulkåkning i en tätortsnära miljö.

Projektet startade inför vintersäsongen 2019/2020 och hösten 2021 kommer projektet få sällskap av ännu ett projekt där fokus kommer att ligga på sommarhalvåret med nya mötesplatser och nya evenemang.

Arena Älven har så långt bidragit till en positiv utveckling, tillgängligare friluftsliv och många goda ambassadörer för vår verksamhet. Hotell Lappland satsar 45 miljoner kronor på ett nytt SPA och renoveringar samt byggs världens största lappkåta om till ett Olearys och är en stor satsning på 6 miljoner kronor. De ser även över sina utemiljöer samt utvecklar Ansia Resort konceptet Ansia Strand vilket är ett direkt resultat av projektet. 2022 landade också ett sidoprojekt tillsammans med Region Västerbotten med belysning över älven/vintervägen som ett resultat i projektet.

Arena Älven – Enligt många de bästa som hänt

Arena Älven är ett bra exempel på hur vi jobbar med hållbar utveckling på destinationen. Här är den sociala hållbarheten största vinsten men även ekonomiska värden skapas och inte minst så växer platsen och dess omgivning. Här kan människor mötas och umgås på ett klimatsmart sätt då det är så nära centrum att platsen går nå till fots. Aktiviteter med låga avtryck ger förutsättningar för en hållbar tillvaro.

På Arena Älven kan du åka långfärdsskridskor eller skidor. Köra Ice Karting eller varför inte ta en åktur i pulkabacken. Aktivitetsplanen spelas det allt från mini-hockey till curling.

Många kommer bara för att träffa andra eller köpa sig en hamburgare. Här kan man göra sig en eld och koka kaffe. Ved finns att tillgå.

Evenemang av allehanda slag arrangeras, stort som litet. Lite extra populärt har varit Skridskodisco, Alla hjärtans dag och Våryran. Arenan är till för alla som vill arrangera och möta sin publik i ett lättillgängligt format.

LG`s Ice Karting är lika populärt som det är roligt. Upplev känslan att vara en riktig racingförare och utmana arbetskamraterna om vem som är snabbast. Lars Göran är också en i drift-teamet av Arena Älven.

En viktig funktion är att kunna erbjuda mat till våra besökare. Linda & Henke driver förtjänstfullt hamburgartältet där de också hyr ut långfärdsskridskor och snöskor.

Satsningen finansieras av

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Arena Älven är ett tvärsektoriellt samverkansprojekt med många kopplingar mellan föreningsliv, näring och offentlig verksamhet.

Vi jobbar aktivt med dialog och samordningsmöten samt aktiv kommunikation i digitala kanaler för att hålla en transparent process för alla att följa. På så vis skapas få missförstånd och bra inblick i projektet. För att kunna verka i offentliga miljöer behöver delaktigheten vara stor och kommunikationen tydlig vilket vi anser vara nyckeln till framgång i detta projekt.

Engagemang föder engagemang och i detta projekt jobbar vi strategiskt med aktiviteter som syns och hörs. Vi involverar och engagerar såväl den kommunala tjänstemannasidan som näringen för att skapa utveckling utanför projektets ramar. Föreningar bjuds in för att använda arenan till evenemang eller utställningar och så skapar vi synergieffekter.

Vad blir kvar efter projektet? – Vi har jobbat fram en lösning under projektperioden där ansvaret kommer fortsätta delas mellan Lycksele kommun, destinationsorganisationen (vi), företag och den ideella sektorn. Projektet anses för bra för att inte få en fortsättning vilket vi tycker är jättekul så klart.

Marino Carlsson
Marino CarlssonProjektledare Arena Älven
För mer info kontakta mig!