MERVÄRDE MALÅ

Projektperiod: 2017-12-28 till 2021-12-31

Mervärde Malå syftar att tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en hållbar finansiell modell för lokal utveckling. Genom att anslutna företag lägger påslag på produkter och tjänster kan pengar samlas in för att möjliggöra att fler utvecklingsinsatser genomförs, med syftet att skapa en bygd som är trevlig att både leva och bo i.

  • Ger ökat engagemang inom besöksnäring och serviceindustri.

  • Ökar bygdens attraktivitet.

  • Möjliggör och skapar gemenskap.

Mervärde Malå

Pengar som samlas in via Mervärde Malå kan direkt påverka lokalutveckling.

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Satsningen finansieras av

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Vi tror att ni, precis som vi, värnar om Malå kommuns utveckling och framtid. Att hålla Malå kommun levande och tilltalande för besökare, företag och invånare är viktigt. Projektet Mervärde Malå syftar till att ta fram en långsiktigt hållbar finansiell mervärdeslösning för utveckling av Malå som en plats att leva, bo och verka i. Det görs genom att:

Knyta an näringslivet till finansieringsmodellen Mervärde Malå som innebär en positiv utveckling för kommunens medborgare och föreningslivet.

– Samverka med kommun och föreningsliv för fortsatt utveckling av finansieringsmodellen.

– Skapa att attraktivt Malå genom att öka känslan för sin egen bygd och en kraftigare lokal utveckling.

Cecilia Wallinder
Cecilia WallinderProjektledare Projekt Titel
Om du vill veta mer eller delat i projektet kontakta mig!

Congue eu consequat ac felis donec et odio pellentesque. In hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque.