Rågmjölsvägen

Projekt Rågmjölsvägen ska rusta upp den gamla igenvuxna vandringsleden mellan Norsjö och Malå under 2022. Efter att ha genomfört en riskanalys ska röjning påbörjas, broar och spänger ska byggas och ett antal rastplatser och informationsskyltar ska iordningställas. Leden ska märkas upp enligt det nya ramverket för svenska vandringsleder.

Rågmjölsvägen är en gammal vandringsled som under 1700-1800-talen användes för att frakta varor från kusten till inlandet. Det är just sträckan mellan Norsjö och Malå som kallas Rågmjölsvägen.

Projekt Rågmjölsvägen ska möjliggöra fler paketeringsmöjligheter för områdets besöksnäringsföretag och stärka den lokala besöksnäringen och öka det aktiva friluftslivet för lokalbefolkningen.

  • Rågmjölsvägen skapar en rekreationsplats och binder samman två kommuner

  • Bidrar till ett långsiktigt hälsofrämjande friluftsliv för besökare och ortsbor

  • Bidrar till ett hållbart näringsliv med aktiviteter kopplat till naturnära upplevelser

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Genom att anlita externa parter, samarbeta med kommunerna och föreningslivet stärker vi samverkan mellan samhällets olika aktörer och skapar en hållbar rekreationsplats som kan nyttjas under många år framöver.

  • Genom att rusta upp leden skapar vi en ny mötesplats för aktiv fritid och semester, förhoppningsvis uppmuntras fler människor till ett aktivt friluftsliv och bättre hälsa.
  • Varumärket Malå och Norsjö stärks och skapar hållbar attraktionskraft, inrikes och utrikes.
  • I och med en flera mil lång vandringsled mellan två kommuner, som också kopplas ihop med vandringsleder som går till Skellefteå, skapas en öppning för fler hållbara paketlösningar för lokala besöksnäringsföretag.
Anna Israelsson
Anna IsraelssonProjektledare Projekt Rågmjölsvägen
Om du vill veta mer eller delat i projektet kontakta mig!