REGGAE – Regenerative Nature Tourism

Projektperiod: 2023-09-01 till 2026-08-31

Projektet syftar till att främja tillgänglig och regenerativ turism och att öka välbefinnandet för entreprenörer i projektområdet. Regenerativ turism betraktas som ett transformerande tillvägagångssätt som syftar till att uppfylla turistplatsernas potential att blomstra och skapa positiva nettoeffekter genom att öka den regenerativa förmågan hos mänskliga samhällen och ekosystem. Genom den ökade kompetensen hos entreprenörer och dem utvecklande tematiska turismupplevelser som skapats tillsammans med kunder, forskare, lokalsamhället och entreprenörer kan turistföretagen attrahera nya kunder. Slutligen förbättras turistföretagens konkurrenskraft samtidigt som de ger större fördelar för resmålet. Gränsöverskridande produkter genom gränsöverskridande nätverk och kluster stödjer förståelsen av värdefull gemensam kultur och rik historia samt hur vår välmående men sårbara natur är som en resurs för alla.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland och:

 • LUKE – Natural Ressources Institute Finland

 • SLU  – Swedish University of Agricultural Sciences

 • Mittuniversitetet

 • Kristinestad Näringslivscentral AB

 • Centria – University of Applied Sciences

 • University of Eastern Finland

Projektets arbetspaket:

– Nätverka och bygga relationer
– Synliga nätverk på en digital tjänsteplattform
– Försäljning & marknadsaktiviteter

– Utbildningar för företagare
– Guidebok för turistföretagare

– Tjänsteutvecklingsmodell för transformativa och regenerativa turismupplevelser
– Tillgänglig och inkluderande turism
– Utnyttja det lokala arvet i tjänsteutveckling för alla intressenter

– Effekter på attityder som stödjer hållbart beteende bland kunder
– Effekter på attityder som stödjer hållbart beteende bland entreprenörer
– Effekter på välbefinnande bland lokala samhällen

OMSLUTNING OCH FINANSIÄRER

Projektet möjliggörs genom medel från Interreg Aurora samt egna medel från de ingående samarbetsparterna.

Övriga medfinansiärer och samverkansparter till projektet på Gold of Laplands sida:

 • Region Västerbotten
 • Lycksele Kommun
 • Malå  Kommun
 • Norsjö Kommun
 • Storuman Kommun
 • Vindeln Kommun
 • Vännäs Kommun

Projektet omsluts av 14,5 miljoner kronor totalt under projekttiden för alla projektpartners i både Sverige och Finland.

Projektet var utvalt av Interreg som Operation of Strategic Importance (OSI). Det betyder att projektet “ger ett betydande bidrag till att uppnå målen för Interreg Aurora-programmet”.

GOLD OF LAPLANDS KONTAKTPERSONER FÖR PROJEKTET

FLORIANE COLONNIER

PROJEKTLEDARE

KARIN FÄLLMAN STENLUND

PROJEKTMEDARBETARE – EKONOMI

Karin har, tillsammans med medarbetare och styrelse, arbetat för länets besöksnäring sedan 2003 och Guldriket. Sedan dess har hon lett skutan Gold of Lapland med en klok och varm hand. Jobbar mest från Norsjökontoret.