REGIONALA RÄTTER PÅ MENYN – GAMMPLATSEN

Projektperiod: 2018-01-01 till 2020-10-31

Projektet har arbetat med att uppdatera menyerna på Café Ruselegården på Gammplatsen, baserat på lokala råvaror, samt tagit fram upplevelsepaket och övernattningsmöjligheter i kulturhistorisk miljö. Detta för att förstärka och förbättra intäkter hos de tre aktörerna på Gammplatsen i Lycksele:

– Hembygdsgillet i Lycksele
– Skogsmuseet i Lycksele AB
– Lycksele Sameförening

FINANSIÄRER

Projektmål:

Nu finns möjlighet att under sommartid övernatta i Karlbergsgården på Gammplatsen i Lycksele – en natt på museét.

Nu finns det nya menyer på Café Ruselegården som i betydligt högre utsträckning baseras på lokala och/eller säsongsanpassade råvaror.

Köket på Ruselegården har anpassats för att effektivisera och förbättra tillagningsprocessen.

Projektet har byggt en tillgänglighetsanpassad bastu ovh ett utedass i anslutning till Karlbergsgården.

Satsningen finansieras av

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Projektet har bland annat arbetat med kunskapshöjande insatser såsom:

– studieresor/benchmarking.

– köp av konsulttjänster.

– visningsresor, paketering.

– besök hos råvaruleverantörer och förädlare.

– byggnationer och upprustning av köket på Ruselegården.

Cecilia Wallinder
Cecilia WallinderProjektledare

Projektet möjliggjordes tack vare utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Västerbotten och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!