Förstudie Next Step för internationell växtkraft

Förstudie Next Step för internationell tillväxt I förstudien, Next Step - förstudie för internationell växtkraft, kommer vi att på ett systematiskt och inkluderande sätt ta reda på vilka framtida behov inom området export för besöksnäringen. Vi vill lära oss vilka förväntningar och förändringar som Coronapandemin har gett upphov till. Hur kan vi anpassa [...]