Förstudie Next Step för internationell tillväxt

I förstudien, Next Step – förstudie för internationell växtkraft, kommer vi att på ett systematiskt och inkluderande sätt ta reda på vilka framtida behov inom området export för besöksnäringen. Vi vill lära oss vilka förväntningar och förändringar som Coronapandemin har gett upphov till. Hur kan vi anpassa vårt utbud och våra produkter till att bidra till hållbarhetsmålen? Vad är det nya och hur bör våra besöksnäringsföretags framtida, hållbara satsningar på exportmarknaden se ut?

Inom ramen för förstudien vill och behöver vi bygga ny kunskap – både från ledande konkurrenter men också från ledande researrangörer. Vad har de gjort för att lyckas, hur tänker de framöver osv. Denna kunskap vill vi bygga tillsammans i förstudien genom att åka på två resor. En till finska Lappland där den största konkurrensen finns och en till Tyskland och träffa researrangörer. Och vi vill göra dessa resor tillsammans med våra definierade målgrupper: besöksnäringsföretag, medfinansierande kommuner och representanter från Region Västerbotten turism.

  • Kartlägga eventuella behov för besöksnäringen inom internationell tillväxt efter pandemin.

  • Involvera besöksnäringsföretag, kommuner och regionen i förstudien för gemensam kunskapsuppbyggnad.

  • Dokumentera och sammanställa frågeställningar och utmaningar som kan visa sig viktiga i det fortsatta arbetet för ökad export inom besöksnäringen.

Projektperiod: 2022-02-01 till 2022-10-31

Läs den digitala slutrapporten från förstudien nedan.

Under förstudien hade vi möjlighet att nätverka och delta på projektet Västerbotten utan gränsers internationella konferens i Malaga, Spanien. Där inspirerades vi till ett, för Västerbottens del, sätt att attrahera en ny målgrupp i form av digitala nomader. Projektledaren Cecilia Wallinder intervjuades till en kortare film om konferensen. Under panelsamtalen gavs vi möjlighet att prata om Workation – a future possibility in Gold of Lapland.

Förstudiens aktiviteter

RESERAPPORT Studieresa Frankfurt 2022 Träffa tyska researrangörer och resebyråer och lära oss mer om hur de upplever framtidens behov.

Resberättelse Studieresa Finland 202209 Studieresa till Finska Lappland för att se och lära av hur besöksnäringsföretag anpassat sig efter pandemin och hur kriget i Ukraina påverkar.

Ta reda på vad omvärlden säger om framtida resande.

Politiker & tjänstepersoner

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

Next Step förstudie för internationell växtkraft ska arbeta med att förstå framtidens besöksnäring inriktat på export. Projektet avser att kartlägga vilka förväntningar och förändringar som Coronapandemin har gett upphov till. Frågeställningar som ska besvaras är exempelvis:
– Hur kan ett kommande utbud anpassas för att bidra till hållbarhetsmålen?
– Vad är det nya och hur bör våra besöksnäringsföretags framtida, hållbara satsningar på exportmarknaden se ut?

Ny kunskap kommer att byggas i projektet, och kunskapsinhämtning sker från ledande researrangörer och företag. Vad har dessa aktörer gjort för att lyckas, hur tänker de framöver? Denna kunskap byggs bland annat genom att projektet besöker finska Lappland och Tyskland.

Cecilia Vallinder
Cecilia VallinderProjektledare
Karin Fällman Stenlund
Karin Fällman StenlundProjektmedarbetare