MALÅ VISITOR CENTER

Malå Visitor Center – ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapand och Malå kommun, vars syfte är att stärka hela den geografiska platsen Malå kommun ur ett besöksnäringsperspektiv.

Malå Visitor Center ska arbeta för att, utifrån turist- och besöksnäringens perspektiv, bidra till arbetet med Malå – en kommun med plastbaserad hållbar näringslivsutveckling.  Här ska vi tillhandahålla digital turistinformation och ska fungera som Malås skyltfönster utåt. Malå Visitor Center arbetar med att främja ökat antal växande, starka företag samt att nya livskraftiga företag kan etableras främst inom besöksnäringen.

  • Malå Visitor Center bidrar, utifrån turist- och besöksnäringens perspektiv, till arbetet med Malå – en kommun med plastbaserad hållbar näringslivsutveckling. Malå Visitor Center bidrar till ökad platsattraktivitet och att fler besökare hittar hit.

  • Malå Visitor Center bidrar, utifrån turist- och besöksnäringens perspektiv, till arbetet med Malå – en kommun med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling. Malå Visitor Center främjar ökat antal växande, starka företag samt att nya livskraftiga företag kan etableras.

LEDORD

Platsen Malå lyfts fram och är i fokus utifrån platsens förutsättningar, med utgångspunkt i gällande varumärkesbok och med sikte på Malå 2030 – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft.

Förbättra sättet att få människor att känna sig välkomna, lokalt, nationellt och internationellt.

Främja ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, allt enligt Agenda 2030 och de regionala- och lokala utvecklingsstrategierna.

Satsningen finansieras av

Vi som arbetar med Malå Visitor Center.
Arbete på mässa

HUR VI ARBETAR 

  • Malå kommun och Gold of Lapand är tillsammans Malå Visitor Center, allt för att stärka hela det geografiska området Malå kommun, destinationen Malå.
  • Malå Visitor Center ska fungera som en samverkande nod för destinationen Malå ur besökarens perspektiv.
  • Malå Visitor Center är besökarens inspirations- och informationskanal.
  • Malå Visitor Center är destinationen Malås verktyg för kommunikation och marknadsföring av destinationen Malå som plats att besöka, en central verksamhet för Malå kommuns samordnade ansvar rörande turism- och besöksnäringen.

Läs mer om rollfördelningen på Malå kommuns hemsida:

Malå Visitor Center

Anna Israelsson
Anna IsraelssonDestinationsutvecklare
Malå Visitor Center

Har du tankar, idéer eller funderar på något som rör utvecklingen av Malå kommun som besöksmål eller som en attraktiv plats att bo och leva på?

Tveka inte att höra av dig till Malå Visitor Center. Din röst är viktig!