MALÅ VISITOR CENTER

Malå Visitor Center – ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapand och Malå kommun, vars syfte är att stärka hela den geografiska platsen Malå kommun ur ett besöksnäringsperspektiv.

Malå Visitor Center ska arbeta för att, utifrån turist- och besöksnäringens perspektiv, bidra till arbetet med Malå – en kommun med plastbaserad hållbar näringslivsutveckling.  Här ska vi tillhandahålla digital turistinformation och ska fungera som Malås skyltfönster utåt. Malå Visitor Center ska bidra till att stärka det attraktiva Malå genom att möjliggöra samarbeten och utveckling.

  • Malå Visitor Center skapar en gemensam lokal profil

  • En plattform för alla aktörer i kommunen

  • Ökar på sikt utbudet av upplevelser och besöksmål

Varför ska du vara delaktig i projektet Malå Visitor Center?

Samarbeten mellan aktörer i kommunen är en viktig del i att påbörja destinationens hållbara resa.

Malå Visitor Center ger ett tydligare värdskap för kommunen gentemot både lokalbefolkningen och besökarna.

Gold of Lapland har kontinuerliga uppföljningar för att stämma av och kvalitetssäkra delarna i projektet.

Plattformen ska vara ett komplement till turistinformationen i kommunen och stärka det attraktiva Malå. Idag finns en infopoint stationerad på Frendo i Malå.

Satsningen finansieras av

HUR VI ARBETAR MOT PROJEKTMÅL

– Genom att genomföra projektet tillsammans med näringen och kommun. Detta möjliggörs genom regelbundna möten och dialoger kring idéer om nya produkter, arrangemang och hur projektet kan stärka de satsningar som redan görs.

– Skapa ett Malå Visitor Center.

– Stärka och utveckla besöksnäringen i Malå kommun.

– Skapa mötesplatser för utveckling och möjliggöra att alla idéer blir hörda och synliggjorda.

– Skapa en medie-bildbank för Malå kommun där fokus ska ligga på att lyfta fram kommunen under hela året. Fokus ska ligga på hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

– I samarbete med lokala aktörer hitta kommunikationskanaler att marknadsföra kommunen.

Anna Israelsson
Anna IsraelssonProjektledare Malå Visitor Center
Om du vill veta mer eller delta i projektet kontakta mig!

Har du tankar, idéer eller funderar på något som rör utvecklingen av Malå kommun som besöksmål eller som en attraktiv plats att bo och leva på?

Tveka inte att höra av dig till projektledaren. Din röst är viktig!