Västerbotten Sweden

Projektperiod: 2023-01-01 till 2026-04-30

Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling, marknadsinsatser och en digital plattform. Projektet kommer även att initiera arbetet med att de ingående destinationsorganisationerna certifierar sig som en hållbar destination genom Global Sustainable Tourisms Councils kriterier (eller motsvarande) och bygga upp egen kapacitet och kunskap för att säkra en livskraftig och hållbar export.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland och:

  • Visit Umeå

  • Visit Skellefteå

  • Region Västerbotten turism

 

Projektets arbetspaket:

– Sätta kriterier för Västerbotten Sweden och hjälpa företag att nå dem
– Nätverka och bygga relationer
– Utbilda exportlotsar
– Ta fram mallar, manualer, lagstiftning och terminologi
– Arbeta för internationellt värdskap och e-learning

– Produktutveckling, prissättning & säsongsförlängning
– Tematiserade erbjudanden, kluster & produktmanualer
– Försäljning och försäljningkanaler
– Hållbara transporter
– Attrahera chartersatsningar och direktflyg

– Behovs- och konsekvensanalys
– Hållbarhetsintegrerad kommunikationsplan
– Publik landningssida för Västerbotten Sweden
– Metod för samordning av intern och extern kommunikation
– Företagscoachning i digital mognad

– Nulägesanalys
– Insatser för internationella resesäljare
– Marknadsbearbetning
– Kommunikation och marknadsinsatser
– Statistik

– Undersöka möjliga certifieringsmetoder
– Påbörja och genomföra certifiering

På grund av projektets omfattning kommer vi att ha en extern utvärderare som följer projektet.

OMSLUTNING OCH FINANISÄRER

Projektet möjliggörs genom medel från Europeiska Regionalfonden för Övre Norrland, Region Västerbotten samt egna medel från de ingående samarbetsparterna.

Övriga medfinansiärer och samverkansparter till projektet:

Norsjö kommun
Malå kommun
Lycksele kommun
Åsele kommun
Vilhelmina kommun
Dorotea kommun
Sorsele kommun
Storuman kommun
Skellefteå kommun
Umeå kommun

Projektet omsluts av 30 miljoner kronor under projekttiden.

PROJEKT KONTAKTPERSONER

JENNY EKLUND

ÖVERGRIPANDE PROJEKTKOORDINATÖR

Jag är infödd och stolt Västerbottning, som älskar vår kultur och natur. Genom Gold of Lapland jobbar jag halvtid som koordinator för den stora samverkanssatsningen Västerbotten Sweden – första gången som destinationsorganisationerna Visit Umeå, Visit Skellefteå, Gold of Lapland och Region Västerbotten Turism gör en gemensam insats. Projektet, som har fokus på att stötta besöksnäringsföretag inom export, pågår i tre år. Under den tiden hoppas jag att vi kan hitta ett långsiktigt hållbart samarbete för att verkligen stärka Västerbottens position i landet och världen. 
Tillsammans ger mer. Jag brukar säga att det inte är organisationer som samverkar, utan människor. Och det jag kan bidra med i den processen är att inspirera och facilitera allas engagemang till något som blir större än de enskilda delarna, och nå konkreta resultat.
Jag har arbetat som processledare inom många lokala och regionala sammanhang under åren; från stora, gränsöverskridande satsningar på flera år, till kortare insatser i möten och arrangemang. Jag verkar ofta i gränslandet mellan offentlig och privat sektor, och har med växande erfarenhet blivit lite av en expert på just innovativa samverkansprojekt och hur man kan hålla ihop en rad olika aktörer med olika erfarenheter, företagskulturer, utmaningar och mål. Dessförinnan har jag jobbat i många år med kommunikations- och mediebranschen, och som utbildare och professionell coach.  
 
Jag bor på landet utanför Vindel-Ånäset, i ett egendesignat hus som vi byggt precis vid en sjö. På fritiden är jag gärna ute i naturen med min familj, läser/lyssnar på böcker eller förkovrar mig i något intressant ämne.

KARIN FÄLLMAN STENLUND

PROJEKTEKONOM

Karin har, tillsammans med medarbetare och styrelse, arbetat för länets besöksnäring sedan 2003 och Guldriket. Sedan dess har hon lett skutan Gold of Lapland med en klok och varm hand. Jobbar mest från Norsjökontoret.

CECILIA WALLINDER

PROJEKTLEDARE GOLD OF LAPLAND

Cecilia är utbildad reseproducent och har arbetat inom besöksnäringen sedan 2011. Till Gold of Lapland återvände hon 2017 och är en stark förespråkare för biosfärområden och har alltid nära till ett gott skratt. Jobbar mest från Norsjökontoret.

VICTOR WORONOWICZ

ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATÖR OCH PROJEKT MEDARBETARE

Föddes i USA till polska föräldrar och har bott i Frankrike, Schweiz och Skottland men nu har han bosatt sig här i norra Sverige. Jobbar mycket med det digitalt och designlösningar till verksamheter! Jobbar mest från Umeå

CARO SCHAFER

KOMMUNIKATÖR GOLD OF LAPLAND

Caro är utbildad kommunikatör med mångårig erfarenhet i yrket, särskilt inom den privata banksektorn men även inom turism och evenemangssektorn.

Att sätta rätt ord eller/och bildspråk på saker och ting ligger henne varmt om hjärtat. Ännu mer när det gäller att attrahera fler människor att besöka Västerbottens vackra, mångsidiga och stora region. Hållbar turism- och platsutveckling behöver en anpassad, tydlig och enhetlig kommunikation, präglad av långsiktighet, säger hon, för att ”c’est le ton qui fait la musique”, på svenska, – tonen gör musiken. Det tolkas ungefär att tonaliteten, eller hur man säger någonting är avgörande hur motparten ta emot budskapet. Med rätt kommunikation kan man påverka på ett positivt sätt att den intresserade människan väljer just vår region.

Född och uppväxt i Schweiz flyttade Caro tillsammans med sin make och sin rudel av Alaskan Malamutes och Grönlandshundar, före nästan 12 år sedan till underbart vackra Sandsjön i Sorseles kommun. Hon äger och driver Sandsjögården Holiday Resort och håller på att bygga upp Northern Adventures, som framför allt erbjuder vinter- och sommaraktiviteter.

Hon kommer att jobba halvtid för Gold of Lapland och satsningen Västerbotten Sweden. Andra halvtiden ägnar hon sig framför allt åt sina företag och sin familj.

Att ha fått chansen att arbeta för Gold of Lapland känns jätteroligt och väldigt givande för henne. Hon ser fram emot att upptäcka nya orter och landskap, träffa och få lära känna nya och bekanta ansikte och lära sig massor med spännande saker som alltihop gör regionen till en riktig guldkant i Norra Sverige.