Västerbotten Sweden

Projektperiod: 2023-01-01 till 2026-04-30

Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling, marknadsinsatser och en digital plattform. Projektet kommer även att initiera arbetet med att de ingående destinationsorganisationerna certifierar sig som en hållbar destination genom Global Sustainable Tourisms Councils kriterier (eller motsvarande) och bygga upp egen kapacitet och kunskap för att säkra en livskraftig och hållbar export.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland och:

  • Visit Umeå

  • Visit Skellefteå

  • Region Västerbotten turism

 

VILL DU SOM FÖRETAGARE VARA MED I PROJEKTET?

Då kommer vi behöva att du skriver på och skickar in en blankett/ansökan om försumbart stöd, samt en avsiktsförklaring/letter of intent som du hittar här:

Försumbart stöd
Betyder att du tar emot ett värde av insatser (du kommer inte att betala något). OBSERVERA: Sätt datumet till ett datum framåt i tiden, antingen till något specifikt tillfälle du är anmäld till eller efter överenskommelse med oss. Intyget kommer att behöva godkännas av Tillväxtverket före en aktivitet äger rum.

Avsiktsförklaring/letter of intent
Betyder att du känner till och vill arbeta för de kvalitetsmål som Västerbotten Sweden vill stå för.

Frågor till företag om exportkunskap och internationella affärer
Vi vill också att du svarar på några frågor om dina nuvarande kunskaper om att göra internationella affärer så projektet/satsningen gör rätt saker för dig som företagare.

Frågorna hittar du här:
På svenska
In English

Projektets arbetspaket:

– Sätta kvalitetsmål för Västerbotten Sweden och hjälpa företag att nå dem
– Nätverka och bygga relationer
– Utbilda exportlotsar
– Ta fram mallar, manualer, lagstiftning och terminologi
– Arbeta för internationellt värdskap och e-learning

– Produktutveckling, prissättning & säsongsförlängning
– Tematiserade erbjudanden, kluster & produktmanualer
– Försäljning och försäljningkanaler
– Hållbara transporter
– Attrahera chartersatsningar och direktflyg

– Behovs- och konsekvensanalys
– Hållbarhetsintegrerad kommunikationsplan
– Publik landningssida för Västerbotten Sweden
– Metod för samordning av intern och extern kommunikation
– Företagscoachning i digital mognad

– Nulägesanalys
– Insatser för internationella resesäljare
– Marknadsbearbetning
– Kommunikation och marknadsinsatser
– Statistik

– Undersöka möjliga certifieringsmetoder
– Påbörja och genomföra certifiering

På grund av projektets omfattning kommer vi att ha en extern utvärderare som följer projektet.

Skriv upp dig till vårt nyhetsbrev här!
Sign up for the newsletter here!

OMSLUTNING OCH FINANISÄRER

Projektet möjliggörs genom medel från Europeiska Regionalfonden för Övre Norrland, Region Västerbotten samt egna medel från de ingående samarbetsparterna.

Övriga medfinansiärer och samverkansparter till projektet:

Norsjö kommun
Malå kommun
Lycksele kommun
Åsele kommun
Vilhelmina kommun
Dorotea kommun
Sorsele kommun
Storuman kommun
Skellefteå kommun
Umeå kommun

Projektet omsluts av 30 miljoner kronor under projekttiden.

PROJEKT KONTAKTPERSONER

ANNELIE PERSSON

ÖVERGRIPANDE PROJEKTLEDARE

Övergripande projektledare

CECILIA WALLINDER

PROJEKTLEDARE OCH KOMMUNIKATÖR

Cecilia är utbildad reseproducent och har arbetat inom besöksnäringen sedan 2011. Till Gold of Lapland återvände hon 2017 och är en stark förespråkare för biosfärområden och har alltid nära till ett gott skratt. Jobbar mest från Norsjökontoret.

MARINO CARLSSON

PROJEKTLEDARE

Marino är energirik och har många bollar i luften. Konceptutveckling är en av paradgrenarna där han utvecklat nya Motorsporter och var bland annat med och startade upp Motorveckan. Arena Älven och platsutveckling ligger varmt om hjärtat. Utgår från Visitor Center i Lycksele.

KARIN FÄLLMAN STENLUND

PROJEKTEKONOM

Karin har, tillsammans med medarbetare och styrelse, arbetat för länets besöksnäring sedan 2003 och Guldriket. Sedan dess har hon lett skutan Gold of Lapland med en klok och varm hand. Jobbar mest från Norsjökontoret.
Medfinansieras av Europeiska Unionen och Region Västerbotten