Som en del i projekt Smaka på Vindelälven har vi möjlighet att erbjuda 5 företag kostnadsfri coaching och mentorskap (sammanlagt 34 timmar per företag) av Emma och Freddy som driver restaurang Wild River vid Mårdseleforsen!

VILKA FÖRETAG KAN ANSÖKA?

De företag som kommer att kunna ta emot coachning och mentorskap ska finnas i den geografi som Smaka på Vindelälven innefattar. Det innebär kommunerna längs Vindelälvens avrinningsområde: Umeå, Sorsele, Norsjö, Malå, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Arjeplog kommun.

Även företag som är medlem i Gold of Lapland ekonomisk förening kan ansöka.

Företaget som ansöker ska ha som ambition att kunna erbjuda hållbara matupplevelser.

KOSTAR DET NÅGOT?

Coachingen är kostnadsfri och bekostas av projekt Smaka på Vindelälven. Resekostnader och eventuella övernattningar i samband med uppstartsträffen och avslutningsträffen bekostas dock av dig själv eller ditt/ert företag.

AVTAL

Företagen som får ta emot coachningen- och mentorskapet kommer att skriva ett avtal med Wild River innan coachingen påbörjas. Avtalet kommer främst adressera hur varumärket Wild River får användas inför, under och efter coachingen har ägt rum.

Coacher. Freddy och Emma Wild River.

Coacher. Freddy och Emma driver restaurang Wild River.

Ansökningsförfarande och urvalsprocess
För att hitta de företag som kommer att få ta emot coachningen och mentorskapet går processen till på följande vis:

Ni anmäler ert intresse och svarar på frågorna i ansökningsformuläret som ni når längre ner på den här sidan. Vi kommer att prioritera och poängbedöma ansökningarna utifrån en geografisk spridning av de sökande, en stark koppling till hållbara måltidsupplevelser och svaren i ansökningsformuläret. (Villkoren framgår i anmälningsformuläret nedan).

De företag som får flest poäng kommer att prioriteras, blir det fler än fem företag som har högst poäng kommer vi att genomföra en blinddragning/lotta vilka som får ta del av coachningen.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2023
Företagen meddelas om deltagande: under första halvan av augusti 2023

DATUM FÖR COACHNING

Datumen nedan är redan bestämda så det är viktigt att coachade företag har möjlighet att delta vid de angivna datumen.

12 september 2023 (7 timmar)

En gemensam uppsamling/uppstart för de som antagits för att bli coachade. Träffen sker vid Wild Rivers restaurang vid Mårdseleforsen.

13 september 2023 (7 timmar)

Fortsättning på uppstarten. Även denna träff sker vid Wild Rivers restaurang vid Mårdseleforsen.

Mellan 22 oktober och 7 november 2023 (14 timmar)

Mellan dessa datum pågår coachingen för de 5 företag som väljs ut. Varje företag coachas under två sammanhängande dagar under denna period.

27 november 2023 (6 timmar)

Avslutning/uppsamling. Gemensamt för alla coachade företag. Platsen är ännu inte bestämd.

 

Här anmäler du intresse för coachning:

Ansökan