SMAKA PÅ VINDELÄLVEN

Projektperiod: 2022-10-01 till 2024-11-24

Långa ljusa sommarnätter, bördig åkermark, skogslandskap och mängder av sjöar och vattendrag, med Nationalälven Vindelälven rinnandes som en livgivande ådra genom landskapet, från fjäll till kust, gör Västerbotten och en del av Norrbotten till en guldgruva när det kommer till upplevelser, råvaror och livsmedelsförädlare. Inom länets besöksnäring, främst till inlandet, finns det behov av fler hållbara upplevelser så vi kan få besökare att stanna längre och uppleva mer. Måltider & måltidsupplevelserna blir viktigare och viktigare för helhetsupplevelsen och i flera fall reser människor till en plats där måltiderna är den huvudsakliga reseanledningen. Projektgeografin utgörs av kommunerna vid Vindelälvens avrinningsområde: Norsjö, Malå, Lycksele, Vindeln, Sorsele, Vännäs, Arjeplog och Umeå. Hållbarhet och landsbygdsutveckling kommer att genomsyra hela projektet.

Tillsammans med projektets samarbetsparter Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Westerlunds Reportagebyrå kommer vi att kunna arbeta för fler och bättre måltidsupplevelser i vår geografi.

Projektets mål

Ett av målen är att fyra nya kommersiella måltidsupplevelser finns efter projektets slut, samt att en modell är framtagen så att fler kan applicera det på den egna verksamheten.

Ett av målen är att fyra nya kommersiella måltidsupplevelser finns efter projektets slut, samt att en modell är framtagen så att fler kan applicera det på den egna verksamheten.

Ett av målen är att fyra paketerade smakrundor finns efter projektets slut.

Fem företag kommer att kunna få företagscoachning av etablerade kockar för fler och bättre måltidsupplevelser i geografin.

Systemutveckling av digital matplattform för mat-, dryck-, och måltidsupplevelser med foton, filmer och 360-graders material.

Under projektperioden kommer vi kommunicera om projektet och aktiviteterna i olika kanaler samt med media.

Cecilia Wallinder
Cecilia WallinderProjektledare

Vill du att vi håller dig uppdaterad i vad som pågår i projektet? Kontakta någon av oss via telefon eller meddela ditt intresse i formuläret nedan!

Anna Israelsson
Anna IsraelssonProjektmedarbetare
Karin Fällman Stenlund
Karin Fällman StenlundProjektekonom

Projektet möjliggörs genom utvecklingsmedel från:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Region Västerbotten

Medfinansiärer:
Umeå kommun
Sorsele kommun
Norsjö kommun
Lycksele kommun
Vindelns kommun
Vännäs kommun
Arjeplog kommun
Stiftelsen Lantbrukarnas stipendiefond i Västerbotten