SMAKA PÅ VINDELÄLVEN

Projektperiod: 2022-10-01 till 2024-11-24

Långa ljusa sommarnätter, bördig åkermark, skogslandskap och mängder av sjöar och vattendrag, med Nationalälven Vindelälven rinnandes som en livgivande ådra genom landskapet, från fjäll till kust, gör Västerbotten och en del av Norrbotten till en guldgruva när det kommer till upplevelser, råvaror och livsmedelsförädlare. Inom länets besöksnäring, främst till inlandet, finns det behov av fler hållbara upplevelser så vi kan få besökare att stanna längre och uppleva mer. Måltider & måltidsupplevelserna blir viktigare och viktigare för helhetsupplevelsen och i flera fall reser människor till en plats där måltiderna är den huvudsakliga reseanledningen. Projektgeografin utgörs av kommunerna vid Vindelälvens avrinningsområde: Norsjö, Malå, Lycksele, Vindeln, Sorsele, Vännäs, Arjeplog och Umeå. Hållbarhet och landsbygdsutveckling kommer att genomsyra hela projektet.

Tillsammans med projektets samarbetsparter Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Westerlunds Reportagebyrå kommer vi att kunna arbeta för fler och bättre måltidsupplevelser i vår geografi.

Projektets mål

Ett av målen är att fyra nya kommersiella måltidsupplevelser finns efter projektets slut, samt att en modell är framtagen så att fler kan applicera det på den egna verksamheten.

Ett av målen är att fyra nya kommersiella måltidsupplevelser finns efter projektets slut, samt att en modell är framtagen så att fler kan applicera det på den egna verksamheten.

Ett av målen är att fyra paketerade smakrundor finns efter projektets slut.

Fem företag kommer att kunna få företagscoachning av etablerade kockar för fler och bättre måltidsupplevelser i geografin.

Systemutveckling av digital matplattform för mat-, dryck-, och måltidsupplevelser med foton, filmer och 360-graders material.

Under projektperioden kommer vi kommunicera om projektet och aktiviteterna i olika kanaler samt med media.

Cecilia Wallinder
Cecilia WallinderProjektledare

Vill du att vi håller dig uppdaterad i vad som pågår i projektet? Kontakta någon av oss via telefon eller meddela ditt intresse i formuläret nedan!

Anna Israelsson
Anna IsraelssonProjektmedarbetare
Karin Fällman Stenlund
Karin Fällman StenlundProjektekonom

Projektet möjliggörs genom utvecklingsmedel från:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Region Västerbotten

Medfinansiärer:
Umeå kommun
Sorsele kommun
Norsjö kommun
Lycksele kommun
Vindelns kommun
Vännäs kommun
Arjeplog kommun
Stiftelsen Lantbrukarnas stipendiefond i Västerbotten

Hur smakar en Nationalälv?

February 8th, 2023|0 Comments

Ett samarbetsprojekt där mat och matproducenter/kreatörer från området kring Vindelälven ska lyftas och stärkas i nytt projekt. Detta vill vi ta reda på tillsammans med dig! Smakar den hjortron, björk, skog, öring, älg eller ren? [...]

50% Kommunikatör Gold of Lapland

November 15th, 2022|0 Comments

Förutsatt att projektet beviljas söker vi en lagspelare som tillsammans med projektets övriga kommunikatörer från destinationsbolagen kommer du att vara Gold of Laplands röst i kommunikatörsgruppen. Projektet kommer att ha stor tyngdpunkt på kommunikation och [...]

50 % för internationell besöksnäring

November 15th, 2022|0 Comments

Gold of Lappland ekonomisk förening har sökt det länsövergripande projektet Västerbotten Sweden som ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på internationell turism. Under det gemensamma platsvarumärket [...]

Digital värdskapsutbildning

February 24th, 2022|0 Comments

Projekt Bärkraft har tagit fram en digital värdskapsutbildning som ska vara till hjälp för företag och individer att förbättra sitt värdskap genom en interaktiv lärplattform. Utbildningen har tagits fram i syfte att stärka dig som [...]