Som en del i projekt Smaka på Vindelälven reste projektmedarbetare ner till Värmland för att studera hur företag och organisationer arbetar kring matfestivalen/smakrundorna Smaka på Värmland.
Syftet var att se och lära, ta del av utmaningar och lösningar kring konceptet Smaka på Värmland och att inspireras av hur Värmland lyfter lokal mat och ta med erfarenheterna hem till vår plats, Vindelälven och dess biflöden.

 

Läs reserapporten här: reserapport Smaka på Värmland