BÄRKRAFT

Projektperiod: 2019-05-01 till 2021-12-31

Bärkraft hjälpte företag på sin hållbarhetsresa. Det var ett gränsöverskridande samarbete mellan Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby och Visit Helgeland i Norge. Här hittar du en sammanfattning av resultaten från första året i projektet.

Projektet kommunicerade aktiviteterna på en Facebooksida som finns att ta del av HÄR.

Mer om projektet finns på projektägarens sida HÄR.

Här ser du en sammanfattning av projektets resultat och effekter.

  • Fler hållbara destinationer, företag och paketlösningar.

  • För kommunerna Vindeln, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman samt Helgeland, Norge, för besöksnäringen och för föreningslivet.

  • Ökar medvetandet hos besöksnäringen genom coaching, workshops och inspirationsresor.

VAD BÄRKRAFT ARBETADE MED

Digitala sommarmagasinet
Digitala Vintermagasinet
Hållbar paketering
Västerbotten Experience/GSTC för företag
GSTC för kommuner

Genom Bärkraft finns möjligheten att delta på kostnadsfria utbildningar/föreläsningar, om exempelvis utveckling av cykelleder och hållbar paketering.

Arbetet med jämställdhet har resulterat i en jämställd bildbank som företag och organisationer kan ta del av. Kontakta Cecilia Wallinder för att få ta del av den.

Projektet tog även fram en explainer video som förklarar vikten av ett inkluderande bildspråk.

Hållbar paketering är en viktig del för ett mer sammansvetsad turistdestination.

Projektet tog fram en Hållbarhetsguide för att göra det lättare för besökare att göra rätt. En tryck guide finns på svenska, engelska och tyska. Utöver det finns alla guider digitala också, även på finska och polska. Ta del av guiden nedan. Guiderna går att bädda in på hemsidor för den som vill. Kontakta Cecilia Wallinder för att få inbäddnings koderna.

Den svenska guiden
Den engelska guiden
Den tyska guiden
Den polska guiden
Den finska guiden

Projektet har tagit fram en digital Värdskapsutbildning

Satsningen finansierades av

SÅ HAR VI JOBBAT MOT PROJEKTMÅLEN

Bärkraft var ett samarbete mellan Visit Hemavan Tärnaby, Gold of Lapland samt Helgeland Reiseliv i Norge. Inom Gold of Lapland var kommunerna Malå, Vindeln, Norsjö och Lycksele medfinansiärer, men samtliga medlemmar hos Gold of Lapland kunde ta del av projektets aktiviteter och erbjudanden. Arbetet pågick fram till december 2021 och finansiärer var är Botnia Atlantica, Region Västerbotten och kommunerna Norsjö, Malå, Vindeln, Lycksele, Sorsele samt Nordland, Norge.

– Workshops

– Personlig coach I hållbar paketering

– Digitala inspirationsresor

– Hållbarhetsanalyser (GSTC) av företag

– Värdskapsutbildningar

– Hållbarhetsanalyser (GSTC-D) av kommuner

Projektet hade möjlighet att ta fram en explainervideo om vikten av jämställdhet i sitt bildspråk.

Projektet tog fram en hållbarhetsguide för att göra det lättare för besökare att göra rätt. Den digitala guiden finns på svenska, engelska, tyska, polska och finska.

 

Marino Carlsson
Marino CarlssonProjektledare Bärkraft Lycksele
Felicia Morén
Felicia MorénProjektledare Bärkraft Norsjö
Carolin Vallgren
Carolin VallgrenProjektledare Bärkraft Vindeln
Cecilia Wallinder
Cecilia WallinderKommunikatör Bärkraft
Anna Israelsson
Anna IsraelssonProjektledare Bärkraft Malå
Karin Fällman Stenlund
Karin Fällman StenlundVD Gold of Lapland