BÄRKRAFT

Projektperiod: 2019-05-01 till 2021-12-31

Bärkraft hjälper företag på sin hållbarhetsresa. Det är ett gränsöverskridande samarbete mellan Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby och Visit Helgeland i Norge. Här hittar du en sammanfattning av resultaten från första året i projektet.

  • Fler hållbara destinationer, företag och paketlösningar.

  • För kommunerna Vindeln, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman samt Helgeland, Norge, för besöksnäringen och för föreningslivet.

  • Ökar medvetandet hos besöksnäringen genom coaching, workshops och inspirationsresor.

VAD KAN BÄRKRAFT GÖRA FÖR DIG?

Hållbarhet är en konkurrensfördel. Vi hjälper dig att analysera ditt företag med hjälp av en global standard (Global Sustainable Tourism Council, GSTC). Analysen visar inte bara förbättringsförslag utan tydliggör också hur företaget redan idag jobbar med hållbarhet. Detta är viktigt att lyfta i din marknadsföring.

Genom Bärkraft finns möjligheten att delta på kostnadsfria utbildningar/föreläsningar, om exempelvis utveckling av cykelleder och hållbar paketering.

Hållbarhet är tre dimensioner; miljö, ekonomi och social hållbarhet, och däri ryms även jämställdhet och mångfald. Vi stöttar ditt företag i jämställdhetsarbetet.

Hållbar paketering är en viktig del för ett mer sammansvetsad turistdestination.

Satsningen finansieras av

SÅ JOBBAR VI MOT PROJEKTMÅLEN

Bärkraft är ett samarbete mellan Visit Hemavan Tärnaby, Gold of Lapland samt Helgeland Reiseliv i Norge. Inom Gold of Lapland är kommunerna Malå, Vindeln, Norsjö och Lycksele medfinansiärer, men samtliga medlemmar hos Gold of Lapland kan ta del av projektets aktiviteter och erbjudanden. Arbetet pågår fram till december 2021 och finansiärer är Botnia Atlantica, Region Västerbotten och kommunerna Norsjö, Malå, Vindeln, Lycksele, Sorsele samt Nordland, Norge.

– Workshops

– Personlig coach I hållbar paketering

– Digitala inspirationsresor

– Hållbarhetsanalyser (GSTC) av företag

– Värdskapsutbildningar

– Hållbarhetsanalys (GSTC-D) av kommuner

Du är välkommen att kontakta oss – se kontaktuppgifter för Gold of Laplands projektmedarbetare nedan.

Marino Carlsson
Marino CarlssonProjektledare Bärkraft Lycksele
Felicia Morén
Felicia MorénProjektledare Bärkraft Norsjö
Carolin Vallgren
Carolin VallgrenProjektledare Bärkraft Vindeln
Cecilia Wallinder
Cecilia WallinderKommunikatör Bärkraft
Anna Israelsson
Anna IsraelssonProjektledare Bärkraft Malå
Karin Fällman Stenlund
Karin Fällman StenlundVD Gold of Lapland